FTC Group

Společnost


FTC Group a.s. je soukromá mezinárodní investiční skupina, slučující významné investory v širokém spektru oborů, která přináší svým investorům mimořádné hodnoty získáváním kontroly a významných majetkových podílů v oborech a firmách působících převážně v Evropě, Dálném východě, Asii, Latinské Americe a v Africe.

Pro FTC Group a.s. a naše společné investory jsou příznačné investice za specifických okolností vyžadujících transakce a aktivní řízení investic. FTC Group a.s. je schopna se podílet na financování těch nejnáročnějších investičních akcí a nabízí svým obchodním partnerům optimální modely financování investic s návazností na jejich daňovou optimalizaci a dopad na cash-flow.

FTC Group a.s. v analyticky a profesionálně řízených investicích nabízí výnos optimalizovaného vysokého růstového potenciálu.

FTC Group a.s. investuje především do akciového kapitálu bez oborového omezení.

FTC Group a.s. je nezávislá venture kapitálová společnost se sídlem v Praze, která realizuje své zkušenosti s investováním do projektů rizikového kapitálu a aktivně se podílí na jejich řízení. Společnost se zaměřuje na investice i do začínajících privátních společností, které mají rychle se rozvíjející potenciál růstu. Kapitálový zisk z projektů realizujeme obvykle prodejem strategickému partnerovi, ale nebráníme se ani prodeji manažerskému týmu.


strana 2 >