FTC Group

Produkty a služby


FTC Group a.s. poskytuje v rámci skupiny (holdingu) služby finanční, inženýrské a výrobní. Výrobní společnosti ve skupině působí v segmentech energetiky, chemického, petrochemického, farmaceutického, potravinářského, strojírenského, elektrotechnického, dopravního a stavebního průmyslu.


Finance:
Private Equity (PE), Venture Capital (VC), revitalizace a rekapitalizace, koupě a odprodej podniků i jejich částí či souborů majetků, MBI (management-buy-in), MBO (management-buy-out), squeeze-out, tolling, strukturované financování.


Investiční celky:
Energetika
Chemický průmysl
Petrochemický průmysl
Rafinerie - Ropa a plyn
Biopaliva
Technologie
Farmaceutický průmysl
Spalovny komunálního odpadu
Potravinářský průmysl

Dálkové dopravní systémy a infrastruktura
Kolejová vozidla a kolejové tratě
Hutnictví a metalurgie
Těžba uhlí a rud
Strojírenství
Průmyslová automatizace a systémová integrace výroby
Telematiky silniční a letecké dopravy
Stavební činnost, včetně liniových staveb
Stěhování investičních celků